تبلیغات هوشمند

اطلاعات بیشتر را دنبال کنید

کامپوزیت

اجرا کامپوزیت

سقف کامپوزیت

 سقف کامپوزیت

اجرای سقف کامپوزیت

ترکیب دو یا چند ماده با هم به طوری که به صورت شیمیائی جدا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازه ای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی ، در موقعیت بهتری قرار بگیرد را کامپوزیت می نامند . به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد گفته می شود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آنها هویت خود را حفظ کرده ، در یکدیگر حل نشده ، با هم ممزوج نمی شوند . با توجه به این امر کامپوزیت از آلیاژ فلزی متفاوت می باشد . بنابراین کامپوزیت ترکیبی است از کم کم دو ماده مجزای شیمیایی با فصل مشترک مشخص بین هر جزء تشکیل دهنده .

اجرای سقف کامپوزیت

تقسیم بندی کامپوزیت ها

مواد کامپوزیت دارای دو جزء مشخص می باشند:

کامپوزیت ماتریکس و کامپوزیت الیاف

فاز زمینه کامپوزیت های رشته ای فلز ، پلیمر یا سرامیک می تواند باشد . معمولا از فلزات یا پلیمرها به عنوان ماده زمینه استفاده می شود زیرا انعطاف پذیری قابل قبولی دارند . در کامپوزیت های زمینه سرامیکی جز تقویت کننده برای بهبود چقرمگی شکست استفاده می شود . در انتخاب ترکیب زمینه – رشته ، مهمترین عامل استحکام پیوند است . . دست کم از هر دو جزء یک ماده ضروری است. ماده زمینه دربرگیرنده و نگهدارنده سایر اجزا بوده و آنها را در موقعیت های خاصی نسبت به یکدیگر نگه می دارد و زمینه، وظیفه فراهم سازی بستر مناسب جهت انتقال باز از الیافی به الیاف دیگر را بر عهده دارد. الیافهای تقویت کننده، تحمل کننده اصلی بارها می باشندو, خواص فیزیکی خاصی (مانند خواص الکتریکی و مکانیکی) به ماده کامپوزیت می بخشد. خواص کامپوزیتها به عوامل مختلفی از قبیل نوع مواد تشکیل دهنده و ترکیب درصد آنها، شکل و آرایش تقویت کننده و اتصال دو جزء به یکدیگر بستگی دارد.از نظر فنی، کامپوزیتهای لیفی، مهمترین نوع کامپوزیتها می باشند که خود به دو دستة الیاف کوتاه و بلند تقسیم می‌شوند. الیاف می‌بایست استحکام کششی بسیار بالایی داشته، خواص لیف آن (در قطر کم) از خواص توده ماده بالاتر باشد.

اجرای سقف کامپوزیت

اجرای سقف کامپوزیت

در واقع قسمت بزرگ نیرو توسط الیاف تحمل می‌شود و ماتریس پلیمری در واقع ضمن حفاظت الیاف از صدمات فیزیکی و شیمیایی، کار انتقال نیرو به الیاف را انجام می‌دهد. ضمناَ ماتریس الیاف را به مانند یک چسب کنار هم نگه می‌دارد و البته گسترش ترک را محدود می‌کند. مدول ماتریس پلیمری باید از الیاف پایینتر باشد و اتصال قوی بین الیاف و ماتریس بوجود بیاورد. خواص کامپوزیت بستگی زیادی به خواص الیاف و پلیمر و نیز جهت و طول الیاف و کیفیت اتصال رزین و الیاف دارد. اگر الیاف از یک حدی که طول بحرانی نامیده می‌شود، کوتاهتر باشند، نمی‌توانند حداکثر نقش تقویت کنندگی خود را اجرا کنند.

که در صنعت کامپوزیت استفاده می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف)الیاف مصنوعی
ب)الیاف طبیعی

price : $22.21
طراحی شده: سایت اول
Visit us on Google+