تبلیغات هوشمند

اطلاعات بیشتر را دنبال کنید

امداد خدرو

ارسال سریع تیم فنی در محل

امداد خودرو

شركت امداد خودرو ايران در اواخر اسفند 1378 در پي سياست تكميل زنجيره خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو تاسيس شد افزايش فراواني خودروهاي توليدي گروه صنعتي ايران خودرو و گسترش توزيع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور و فقدان مركزي جهت ارائه خدمات امدادي به شكل منسجم و كارآمد به دارندگان محصولات گروه صنعتي ايران خودرو.

امداد خودرو

خودرو بر

-افزايش نيازها و انتظارات مشتريان گروه صنعتي ايران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش و ضرورت توجه و رفع اين نيازها و انتظارات جديد.

خودرو بر

ارسال سریع خودرو بر

از آنجائيكه در زمان تاسيس شركت، هيچ الگوي داخلي جهت ارائه خدمات امدادي به خودروها در كشور وجود نداشت، اين شركت فعاليت خود را از فروردين 1379 با ماموريت اوليه و آغازين ارائه خدمات امداد سيار به دارندگان محصولات ايران خودرو، با عمر كمتر از ده سال آغاز نمود. در ادامه با افزايش چشمگير توسعه محصولات ايران خودرو و گستردگي توزيع محصولات، افزايش انتظارات مشتريان و همچنين توسعه سخت افزاري و نرم افزاري فرآيندهاي عملياتي و پشتيباني شركت، خدمات جديدي نيز به حوزه ماموريت سازمان اضافه شد.

ارسال سریع خودرو بر

شركت امداد خودرو ايران در راستاي سياست هاي كلان گروه ايران خودرو و با اعتقاد و رويكرد محوريت توسعه بازار برپايه خدمات پس از فروش و تامين نيازهاي آشكار و پنهان و ارتقاء سطح اعتماد و وفاداري مشتري، تمامي تلاش و مساعي خود را با مطالعات، شناخت واقعيت ها، امكانات موجود، ايجاد ظرفيت و ارزشهاي جديد، بهره گيري از دانش و فن آوريهاي پيشرفته، منابع انساني مجرب به عنوان اصلي ترين سرمايه و تعيين و تبيين اهداف و استراتژيها، برنامهريزي توسعه راهبردي و نظام مديريت فرآيندها، سازماندهي و حركت رو به جلو بكارگرفته و با توكل به خداوند متعال توانسته سهم خود را در ارتقاء سطح كمي و كيفي تكميل زنجيره خدمات پس از فروش و توسعه بازار فروش محصولات ايران خودرو ايفاء نمايد و اين روند را همواره تداوم خواهد بخشيد

price : $22.21
طراحی شده: سایت اول
امداد خودرو ايران در راستاي ارسال خودرو بر تمام ايران خودرو و با اعتقاد و رويكرد ارسال سریع خودرو بر خدمات پس از فروش و تامين نيازهاي آشكار و پنهان
Visit us on Google+