تبلیغات هوشمند

اطلاعات بیشتر را دنبال کنید

سم پاشی

سم پاشی منازل و مزارع

سمپاشی

سمپاشی ساختمان

سموم شيميايي در پيشرفت سريع توليدات كشاورزي نقش بزرگي ايفا كرده . با استفاده از سموم كيفيت محصولات، اصلاح و افزايش پيدا كرده و استفاده از سموم علف كش نياز به نيروي كاري براي كنترل علفهاي هرز را تا حدي كاهش داده است ولي استفاده از سموم شيميايي به بعضي مسائل جدي زيست محيطي نتیجه گرفته شده كه اين مسائل ، بايد هم از نظر استفاده كننده و هم از طرف طراح سمپاشي مورد توجه قرار گيرد سم پاشهای مزرعه وسایلی هستند که از آنها برای پخش مواد شیمیایی، به منظور کنترل انواع مختلف حشرات، عوامل بیماری زای گیاهی و دفع علفهای هرز استفاده میشود.

سمپاشی

سم پاشی منازل

پمپ سم پاش یک قطعه بسیار ضروری برای هر نوع دستگاه سم پاش محسوب میشود و وظیفه آن تبدیل انرژی مکانیکی به جریان مایع سم و تامین فشار مورد نیاز می باشد. برای انتخاب هر پمپ، باید حجم، استحکام و توانایی ایجاد فشار آن در نظر گرفته شود. هر ساله حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد کل محصولات کشاورزی دنیا توسط حشرات، علفهای هرز و عوامل بیماری زای گیاهی از بین میرود و این رقم در صورت عدم مبارزه تا ۸۰ درصد افزایش می یابد. طبق گزارش منابع وزارت کشاورزی میزان خسارت سالیانه آفات در ایران به حدود ۳۰ درصد می رسد.

سمپاشی منزل

سم پاشی خانه

سم پاشها ممکن است دارای اجزاء مهم و مشابه زیر باشند مخزن سم - شیر تنظیم فشار یا سوپاپ اطمینان - - بهم زن - لوله حامل نازل - پمپ - فشار سنج - صافی ها لوله های فلزی و لاستیکی - سوپاپ ها یا شیرهای کنترل جریان سم - نازل ها یا افشانک ها

سمپاشی خانه
price : $22.21
طراحی شده: سایت اول
سم پاشی منازل با بهترین نوع سم و دقیق ترین شیوه سم پاشی خانه و ضمانت رفع حشرات موزی و سمپاشی ساختمان خدمات پس از فروش
Visit us on Google+